Vstup do ESHOPu

Pracovnú obuv, pracovné oblečenie, pracovné rukavice a ostatné OOPP na týchto stránkach prináša spoločnosť NIBIA s.r.o.

Nakupujte u nás bez dane

Nakupujte u nás bez dane

Ste nie slovenská spoločnosť so sídlom z krajiny Európskej únie, napr. z Českej republiky a zaregistrovaná ako platca DPH? V tom prípade sme ten pravý dodávateľ pre Vašu spoločnosť.
Podľa §43 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v Slovenskej republike a podľa zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v Českej republike sme oprávnení vyvážať tovar, ktorý bude oslobodený od DPH, čo znamená, že Váš cash-flow bude pre Vás pozitívnejší. My ani štát nebude disponovať s Vašimi 20 percentami DPH. Ostanú vo Vašej firme.
Zaregistrujte Vašu spoločnosť na našom e-shope www.nibia.sk ako platcu DPH so sídlom mimo Slovenskej republiky v rámci Európskej únie a faktúry budú automaticky bez DPH.