S nami získate iný pohľad na prácu


Prihlásiť sa   |   Registrácia klienta Prejsť do môjho košíka
Váš košík je zatiaľ prázdny...

Predaj respirátorov

Predaj respirátorov

Na základe zmeny zákona zo dňa 6.4.2020 platí zákaz predaja tohto typu respirátora širokej verejnosti.  Pri kúpe respirátoru, je teda nevyhnutné aby sme od Vás obdržali prehlásenie o tom, že spĺňate aspoň jeden z uvedených bodov.  V opačnom prípade predaj nebude možný.

Formulár potvrdenie odberateľa

 

Zákaz predaja neplatí pre:

1)  poskytovateľovi zdravotnej starostlivost i, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,
2)  zdravotníckemu pracovníkovi , ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,
3)  orgánom štátnej správy  alebo územnej samosprávy,
4)  právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľoviktorá  je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a  vykonáva práce  uvedené v prílohe tohto zákona,  pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,
5) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),
6) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi,  ktorá poskytuje pohrebné služby  na území Slovenskej republiky,
7)  zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska  úradu pre dohľad,
8) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,
9)  osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenskej republiky  a ktorá má sídlo alebo miesto výkonu podnikania na území Slovenskej republiky a  ktorá tieto osobné ochranné prostriedky ďalej predáva alebo prevádza iba osobám uvedeným v bode 1) až 9)


Výnimky pre určité práce a zamestnania


Ako iste viete od pondelka 6.4.2020 vstúpil do platnosti zákon č. 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva. Jeho plné znenie nájdete tu https://www.epi.sk/zz/2020-69

Zákon zakazuje predaj produktov na ochranu dychu triedy  FFP2 a FFP3  iným ako oprávneným osobám, ktoré sú v zákone exaktne vymenované v  § 4 v článku 1 . V bode D tohto článku je upravená možnosť predávať tieto produkty aj naďalej firmám, ktoré majú povinnosť zabezpečovať OOPP pre svojich zamestnancov a zároveň vykonávajú jednu z činností :

1. práca s nebezpečnými látkami,

2. práca v nádržiach, v obmedzených priestoroch, v priemyselných zariadeniach a priestoroch s nedýchateľným ovzduším, napríklad so škodlivinami alebo s nedostatkom kyslíka,

3. práca v blízkosti sadzobne vysokej pece,

4. práca v blízkosti plynových konvertorov a plynového potrubia vysokej pece,

5. práca v blízkosti miesta odpichu vysokej pece s výskytom dymov obsahujúcich ťažké kovy,

6. vymurúvanie pecí a lejacích panví s výskytom vysokej prašnosti,

7. práce v zariadeniach s vysokou prašnosťou,

8. likvidácia následkov havárií, pri zdolávaní požiarov,

9. práca v šachtách, stokách a ďalších podzemných priestoroch súvisiacich s kanalizáciou,

10. práca v mraziarňach s nebezpečenstvom úniku chladiaceho média,

11. nanášanie náterových látok,

12. ťažba, úprava a zušľachťovanie nerastov s vysokou prašnosťou,

13. strojové brúsenie dreva,

14. zdravotné vyšetrenie a ošetrenie,

15. práca v archívoch.

 

 

Týmito tlačidlami podporíte a odporučíte naše stránky ostatným užívateľom internetu. Ďakujeme.

Prehľad kontaktov:

Tel.: +421 917 821 858
Email:
Web: NIBIA.SK
© NIBIA.SK

Zobrazení: Klasické / Mobilné

Navigácia:
Spravodajca:
Odoslať

Zadajte svoj email budeme Vás informovať o novinkách, výhodných akciách a zľavách. Registrácia je zadarmo a je možné ju kedykoľvek zrušiť.

Autor webu:

Webdesign štúdio TAOX je tiež autorom webov

Internetové obchody, e-shopy. Reklamná agentúra špecializovaná na prostredí internetu a médií.

Produkty
Akcie
Užitočné informácie
Tieto stránky ukladajú súbory cookies, ktoré pomáhajú k ich správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies Rozumiem