S nami získate iný pohľad na prácu


Prihlásiť sa   |   Registrácia klienta Prejsť do môjho košíka
Váš košík je zatiaľ prázdny...

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie na spracovanie osobných údajov

Nibia s.r.o. sa sídlom Šimonovianska 60/111, 95803 Partizánske, IČO 45408581 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či vymazanie, ak sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne ​​na adrese sídla spoločnosti, e-mailom na nibia@nibia.sk.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

Nibia s.r.o. dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ho bez vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať Nibia s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, sú v stave núdze potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. V rámci zrýchlenia prenosu dát odporúčame skopírovať si vaše dáta z vášho užívateľského profilu (Prejsť na môj účet> zmeniť moje údaje). Väčšinu dôležitých dát nájdete práve tam. Ak budete požadovať poskytnutie informácií, ktoré o vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej patrí táto informácia. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo požiadať o doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k Vašej osobe.
Naším právom potom je odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, či sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľnej (typicky zo záložných systémov, archívov a pod.).

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému správcovi.

Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, sú v stave núdze potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať.

V rámci zrýchlenia prenosu dát odporúčame skopírovať si vaše dáta z vášho užívateľského profilu (Prejsť na môj účet> zmeniť moje údaje). Väčšinu dôležitých dát nájdete práve tam.

 

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správca.
S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás evidujeme. Ak zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, sú v stave núdze potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať.

V rámci zrýchlenia opravy dát odporúčame upraviť si vaše dáta z vášho užívateľského profilu (Prejsť na môj účet> zmeniť moje údaje). Väčšinu dôležitých dát nájdete práve tam.

Námietky

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a Európskej Únie, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V čase podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami.

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12820 07 

Bratislava 27

Slovenská republika

 

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, v prípade, že sa domnievate, že takto evidované údaje nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad e-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať. Právo na vymazanie sa nevzťahuje na spracovávanej údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Ak sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky možné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na ďalšie účely spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na e-mail nibia@nibia.sk alebo na sídlo našej spoločnosti:

Nibia s.r.o.
Šimonovianska 60/111,
95803 Partizánske

Webové stránky - súbory protokolov

Ak vstúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:
• Vaša IP Adresa
• Otváranie stránka nášho webu
• Kód odpovede http
• Identifikácia Vášho prehliadača
Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa nikam neodosielajú, tieto súbory môžete z prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zabezpečiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Zasielanie noviniek na e-mail

V prípade, že máte Záujem od Nibia s.r.o. dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom e-mailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takýmto využívaním Vašej e-mailovej adresy, budeme tento e-mail spracovávať výhradne na tieto účely. Nibia s.r.o. neodovzdáva takto získanú e-mailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od Nibia s.r.o. nechcete dostávať e-maily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej e-mailovej adresy tu, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti, alebo elektronicky na e-mail nibia@nibia.sk.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako Nibia s.r.o. Spracováva osobné údaje / kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Prihlásenie k odberu noviniek

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletých osobách

Nie

 

Právny titul

Súhlas

Osobné údaje

E-mail (Osobní údaj), Meno (Osobní údaj)

Účel spracovania

zasielanie noviniek e-mailom z webu www.nibia.sk

Doba spracovania

do odvolania súhlasu

Objednávka z e-shopu

Údaje boli získané od iného subjektu

Nie

Záznam obsahuje informácie o neplnoletých osobách

Nie

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobní údaje

Adresa (Osobný údaj), DIČ fyzické osoby (Osobný údaj), Dodacia adresa (Osobný údaj), E-mail (Osobný údaj), Meno (Osobní údaj), Priezvisko (Osobný údaj), Telefón (Osobný údaj)

Účel spracovávania

vybavenie a dodávka objednávky

Doba spracovávania

10 let

Príjemcovia

dopravcovia

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám a do tretích zemí

1. Pro účely nezávislého hodnotenia nákupu v e-shope môžete súhlasiť so zaslaním formuláru hodnotenia nákupu Heuréka overené zákazníkmi, za účelom nezávislého hodnotenia vášho nákupu, poskytuje sa len váš email a položky objednávky.

2. K poskytovaniu osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v prípade potreby aktualizovať. Poslední zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dne 10. mája 2018.

 

Týmito tlačidlami podporíte a odporučíte naše stránky ostatným užívateľom internetu. Ďakujeme.

Prehľad kontaktov:

Tel.: +421 917 821 858
Email:
Web: NIBIA.SK
© NIBIA.SK

Zobrazení: Klasické / Mobilné

Navigácia:
Spravodajca:
Odoslať

Zadajte svoj email budeme Vás informovať o novinkách, výhodných akciách a zľavách. Registrácia je zadarmo a je možné ju kedykoľvek zrušiť.

Autor webu:

Webdesign štúdio TAOX je tiež autorom webov

Internetové obchody, e-shopy. Reklamná agentúra špecializovaná na prostredí internetu a médií.

Produkty
Akcie
Užitočné informácie
Tieto stránky ukladajú súbory cookies, ktoré pomáhajú k ich správnemu fungovaniu. Využívaním našich služieb s ich používaním súhlasíte. Viac o cookies Rozumiem